Renoveren

RenoverenAlles heeft onderhoud nodig, zo ook uw woning. Als huiseigenaar is het belangrijk te renoveren en klussen niet uit te stellen en onnodig veel werk te hebben. Denk aan het renoveren van uw gevel of het vervangen van uw kozijnen. We vervangen boeidelen en denken met u mee of uw dakopbouw een opknapbeurt nodig heeft.Kortom, laat de waarde van uw woning niet achteruit gaan, geef houtrot geen kans. Kijk samen met ons kritisch naar de staat van uw woning en renoveer als dat nodig is. We helpen u graag!Is uw plafond aan vervanging toe, maar lijkt dit een omvangrijke klus? Dat valt echt mee! Als erkende Plameco-dealer adviseren we u graag over de mogelijkheden van een Plameco-plafond. In één dag geplaatst, onderhoudsvriendelijk en overal toepasbaar.

Lees op deze pagina meer over de mogelijkheden van Plameco.


2020 - Mooij & Koomen Aannemers- en Installatiebedrijf

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.