Dakwerk

DakwerkHet dak, een plek die u waarschijnlijk niet vaak van de bovenkant ziet, maar enorm belangrijk is voor uw huis. Uw dak moet gewoon goed zijn om lekkage of warmteverlies te voorkomen.


Regelmatig onderhoud is daarbij onontbeerlijk en indien nodig kunnen wij op professionele wijze de dakbedekking vervangen. We hebben expertise van diverse dakbedekkingen. Denk aan een pannendak, bitumineuze dakbedekking of een kunststof dakbedekking van Rhepanol.


Ook zijn we thuis in zinkwerk. Zink is zeer duurzaam en heeft een mooie oude look. Zink gebruiken we bij een roevendak en bij velsdaken, maar denk ook aan zinken goten, zinken dakkapellen en zinken hemelwaters.


We hebben altijd een passende oplossing voor uw huis en kijken altijd eerst naar uw wensen.


Trouwens, als u toch op uw dak gaat klussen, heeft u wel eens aan een dakopbouw gedacht? Elk dak kan een plek zijn om ruimte of een lichtpunt te creëren. Kijk eens op deze pagina voor meer informatie over dakopbouwen.


2020 - Mooij & Koomen Aannemers- en Installatiebedrijf

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.