Home

Mooij en Koomen


Wilt u meer ruimte in uw woonkamer?

Droomt u van een dakopbouw of een nieuwe badkamer?

Heeft u een renovatieproject dat u alleen aan de handen van een expert toevertrouwt?


U bent bij ons aan het juiste adres!


Mooij & Koomen verzorgt elk bouwproject van A tot Z.Bekijk op deze site voorgaande projecten waar wij aan gewerkt hebben en neem eens contact met ons op. Wij helpen u graag uw dromen te verwezenlijken.

2020 - Mooij & Koomen Aannemers- en Installatiebedrijf

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.