Aanbouw

AanbouwHet uitbreiden van de leefruimte van uw woning is van onschatbare waarde. Een aanbouw vergroot het woongenot en laat bovendien de waarde van uw huis aanzienlijk stijgen.Mooij & Koomen realiseert hoogwaardige aanbouwen van de fundering tot het dak. Of u nu aan de voor-, achter- of zijgevel uit wil breiden. We kijken samen naar uw wensen en mogelijkheden.Uiteraard voorzien we uw aanbouw graag van het perfecte plafond. Wat ons betreft is dat een Plameco-plafond.

Lees hier meer over het Plameco-systeem

2020 - Mooij & Koomen Aannemers- en Installatiebedrijf

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.