Mooij & Koomen
Berenkoog 44D - 1822 BJ Alkmaar
tel: 072 - 562 42 31 | fax: 072 - 562 48 51 | e-mail: info@mooijenkoomen.nl
kvk: 37085039 | giro: 9594412 | Algemene voorwaarden
2017 - Mooij & Koomen Aannemers- en Installatiebedrijf
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie‘n, opnamen of enig andere manier.